Han Scholten: Geschillen in de jaarrekening

Han Scholten heeft in zijn proefschrift onderzocht hoe volgens het jaarrekeningenrecht moet worden omgegaan met risico’s in verband met juridische geschillen en hoe hiermee in de verslagleggingspraktijk wordt omgegaan. Op 25 februari 2016 zal Scholten zijn proefschrift verdedigen.

Leiden Law School YouTube-kanaal: http://youtube.com/leidenlawschool
Subscribe here: https://www.youtube.com/channel/UCFuV…

Find us on social media:
Twitter: http://twitter.com/leidenlaw
Facebook: http://facebook.com/leidenlawschool
Pinterest: http://pinterest.com/leidenlaw
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/leid…

Thanks for watching! And don’t forget to ‘like’ us 😉