Netty van Kreveld: Consultatie bij fiscale wetgeving

In dit onderzoek staat het ontwikkelen van een consultatiemodel voor het fiscale wetgevingsproces centraal. Het consultatiemodel kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van fiscale wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte stakeholders te kiezen. Netty van Kreveld zal haar proefschrift verdedigen op 10 februari 2016.

Leiden Law School YouTube-kanaal: http://youtube.com/leidenlawschool
Subscribe here: https://www.youtube.com/channel/UCFuVThQ_RMpPau6BZK_zj1A?sub_confirmation=1

Find us on social media:
Twitter: http://twitter.com/leidenlaw
Facebook: http://facebook.com/leidenlawschool
Pinterest: http://pinterest.com/leidenlaw
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/leiden-law-school

Thanks for watching! And don’t forget to ‘like’ us 😉